- هنرپیشه مرحوم سینما ؟
الف) رضا ژیان

ب) رضا ماکسیما

ک) رضا فولکس

ش) رضا خاور


2-
هنرپیشه مرحوم فیلم "ممل آمریکایی" ؟

الف) نعمت
الله گرجی
ب) نعمت الله ساقه طلایی

ک) نعمت الله شیرین عسل

ش) نعمت
الله مینو

3-
هنرپیشه زن معروف سینما ؟

الف) هدیه تهرانی

ب) کادوی
تهرانی
ک) چشم روشنی تهرانی

ش) قابل نداره تهرانی


4-
یکی از آهنگ
های منصور
الف) دیوونه

ب) ... خل

ک) منگل

ش) عجوج مجوج


5-
هنرپیشه معروف سینما ؟

ال ف) محمدرضا گلزار

ب) محمدرضا علفزار

ک
) محمدرضا گندمزار
ش) محمدرضا دشت


تست های ورزشی


1-
مربی و
بازیکن اسبق پرسپولیس ؟
الف) علی پروین

ب) علی شهین

ک) علی مهین

ش
) علی دمبه

2-
کشتی گیر گردن ایران ؟

الف) عباس جدیدی

ب) عباس قدیمی

ک) عباس نیو

ش) عباس آپ تو دیت


3-
تیم فوتبال آبادانی ؟

الف
) نفت آبادان
ب) بنزین آبادان

ک) گازوئیل آبادان

ش) استقلال اهواز


4-
باشگاه انگلیسی ؟

الف) میدلزبرو

ب) میدلزبیا

ک) میدلزبودی
حالا
ش) میدلزپاشو برو گمشو


5-
بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟

الف) حسن صالح حمیدزیچ

ب) حمید صالح حسنزیچ

ک) حسن حمید صالحزیچ

ش
) بابا چند نفر به یه نفر ؟؟؟

6-
مهاجم سال های دور منچستر یونایتد ؟

الف) اندی کول

ب) اندی سرشانه

ک) اندی پشت بازو

ش) اندی مرسی هیکل


تست های علمی تفریحی


1-
مساحت دایره چقدر است ؟

الف) 2 متر

ب) 5/2 متر

ک ) بیشتره

ش) صبر کن بپرسم


2-
سرعت نور چقدر است ؟

الف) خوب است

ب) بد نیست

ک) شما چطوری ؟

ش) چه خبر ؟
?

3-
در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است ؟

"
بی وفایی ، بی وفایی ، دل من از غصه
داغون شده "
الف) ایهام

ب) صنعت نفت

ک) صنعت پتروشیمی

ش) صنعت میخ
راست کنی !

4-
شاعر قرن ده دوازده؟

الف) هاتف اصفهانی

ب) ابی
اصفهانی
ک) اندی اصفهانی

ش) سیاوش قمیشی اصفهانی


5-
فعل "خوردن" را
صرف کنید ؟
الف ) خوردی

ب) صرف شده

ک) میل ندارم

ش) نوش جان


6-
یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار
میرود ؟
الف) عدسی

ب ) کاچی

ک) فرنی

ش) سرشیر با دوغ


7-
نویسنده "منطق الطیر" کدام شاعر است ؟

الف) عطار نیشابوری

ب) نجار نیشابوری

ک) سمسار نیشابوری

ش) گل فروش نیشابوری


8-
یکی از اشکال ماده ؟

الف) گاز

ب) یخچال

ک) بخاری

ش ) ماشین ظرف شویی


9-
نام
دیگر اسید فرمیک ؟
الف) جوهر مورچه

ب) جوهر مورچه خوار

ک) جوهر پلنگ
صورتی
ش) جوهر سلندی پیتی


10-
نام گاز سرد کننده یخچال های قدیمی ؟

الف) فرعون (فرئون
)
ب) نمرود

ک) ابرهه

ش) خسرو پرویز


11-
نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم ، نئون و ... ؟

الف) گازهای نجیب

ب
) گازهای سر به زیر
ک) گازهای باوقار

ش) کلا بچه های خوبی هستن


دسته ها : عمومی
پنج شنبه دوازدهم 10 1387
X